:)
Kancelaria Adwokacka Rudnik świadczy usługi w zakresie:
prawo rodzinne i opiekuńcze - sprawy o rozwód lub separację, alimenty,
zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, opiekę, ustalenie kontaktów, władzę rodzicielską
i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.;
prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów
prawo pracy - o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie,
opiniowanie umów o pracę itp.;
postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie, powództwo opozycyjne itp.;
prawo spadkowe - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu itp.;
prawo obrotu nieruchomościami - sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, itp.;
prawo handlowe i gospodarcze - rejestracje spółek, przekształcanie spółek, sporządzanie umów itp.;
prawo podatkowe;
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych - komunikacyjnych, osobowych, majątkowych od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych
za wyrządzone szkody;
prawo karne - obrona, powództwo adhezyjne, oskarżyciel posiłkowy i prywatny, zażalenia, apelacje, kasacje, przerwy w wykonaniu kary, odroczenia wykonania kary itp.;
prawo karne skarbowe - reprezentacja zarówno przed organami kontroli skarbowej
jak i w postępowaniu sądowym,
prawo wykroczeń;
prawo administracyjne - reprezentacja przed urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie zażaleń, odwołań,
skarg, itp.


Zakres usług
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo spadkowe
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • prawo podatkowe
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • prawo karne
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń
 • prawo administracyjne

Prawnicy
 • Adwokat Sławomir Rudnik
 • Adwokat Edyta Rudnik
 • Adwokat Łukasz Chojnowski
 • Apl. adw. Wojciech Wójcik