:)
Prawnicy
Adwokat Sławomir Rudnik
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji prokuratora . Od 2003r. wykonuje zawód adwokata zdobywając doświadczenie w znanych i renomowanych kancelariach prawniczych. Specjalizuje się między innymi w prawie karnym, prawie karnym skarbowym oraz prawie podatkowym.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
tel.: 22 786 50 16    e-mail: rudnik@kancelariarudnik.pl
Adwokat Edyta Rudnik
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2007r. pełniła funkcję prokuratora. Jako adwokat przede wszystkim specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
tel.: 22 786 50 16    e-mail: edytarudnik@kancelariarudnik.pl
Adwokat Łukasz Chojnowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobył podczas pracy w kancelariach adwokackich oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
tel.: 22 786 50 16    e-mail: l.chojnowski@kancelariarudnik.pl
Apl. adw. Wojciech Wójcik
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, związany z kancelarią od 2010r.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
tel.: 22 786 50 16    e-mail: biuro@kancelariarudnik.pl
Zakres usług
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo spadkowe
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • prawo podatkowe
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • prawo karne
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń
 • prawo administracyjne

Prawnicy
 • Adwokat Sławomir Rudnik
 • Adwokat Edyta Rudnik
 • Adwokat Łukasz Chojnowski
 • Apl. adw. Wojciech Wójcik